Dags att betala medlemsavgiften för 2013

På årsmötet bestämdes att skrota det gamla systemet med medlemsavgift plus köravgift.

Dessa avgifter gäller tillsvidare och behöver betalas in snarast:

Medlemsavgift: 1.200 kr/kalenderår. Ger rätt att köra på våra banor

Stödmedlem: 300 kr/kalenderår. Ger inte rätt att köra på banorna.

För flera medlemmar i samma familj och nya medlemmar som ansluter under året gäller separata regler. Läs mer under ”medlem” eller ”klubbinformation” i forumet.

Kommentarer inaktiverade.